Alruin is de volksnaam voor mandragora, een Mediterrane plant uit de familie der nachtschadegewassen. Bronnen melden dat de naam alruin komt van de oud-Germaans 'alrûna', een mythische creatuur in het Germaanse godenpantheon dat in het geheim werkt. Rûna betekent fluistering, geheim advies, voorspelling. Etymologisch is het afgeleid van het Griekse woord 'ereunaoo', wat betekent zoeken, opsporen. Men heeft in de volksmond vele namen aan de plant gegeven, zoals pisdiefje, galgenmannetje, drakenkop, liefdesappel telkens samenhangend met bepaalde verhalen, legenden,…

Alwaar wij de folklore die rond deze magische plant hangt erg waarderen, is de naam vooral van belang omwille van zijn betekenis als 'groot geheim', dat een aantrekkingskracht heeft op vele mensen. Het grote geheim dat vragen oproept, dat uitnodigt tot onderzoek en beleving, het grote geheim dat leeft in U en mij. 

 

 

                                                            

Wat leren mineralen & edelstenen ons over alrûna?

Edelstenen zijn de hoogst ontwikkelde verschijningsvormen uit het mineralenrijk. Ze liggen in het overgangsgebied tussen de organische & de anorganische wereld. Sommige wetenschappers zijn van mening dat in de edelstenen het geheim van het ontstaan van het organische leven ligt opgesloten, omdat ze zonder twijfel een aantal karakteristieken gemeen hebben met de levende dingen: ze bouwen hun eigen structuur op, ze kunnen zichzelf voortplanten (door middel van zaadkristallen), ze kunnen informatie vasthouden en ze zijn in staat energie te ontvangen, op te slaan, te versterken en door te geven. Ze zijn tot dit alles in staat dank zij hun zeer verfijnde structuur. Hiervan wordt in veel wetenschappelijke en industriële toepassingen veelvuldig gebruik gemaakt, alsook voor de genezingspraktijk & de religieuze praktijk. Mineralen & edelstenen nodigen ons uit om terug te keren naar de verwondering, naar de vervoering en de verrukking bij het zien van de eeuwenoude processen waaruit een bepaald gesteente groeit en waaruit wij ook gegroeid zijn. De vorm, de intentie & de indrukken die een gesteente genereert biedt bij diegene die hier ontvankelijk voor is perspectieven m.b.t. zijn of haar persoonlijk leven, alsook m.b.t. zijn plaats in een groter geheel. In nieuwsbrieven, alsook in cursussen zullen we dieper ingaan op de vele aspecten van de mineralen & edelstenen, waaronder de edelsteen als informatiedrager, de ontwikkelingsprocessen & invloeden,de heilzame werking van mineralen edelstenen op lichaam & geest….